BÜYÜK TACI ŞERİF

BÜYÜK TACI ŞERİF ' i indirmek için tıklayınız

Bu Tacı Şerif 15 Şaban 1314(28 Aralık1898) tarihli olup, II.Abdülhamit Han devrine aittir. Zamanın Maarif Nezareti Celilesi (Yüksek Eğitim Bakanlığı) tarafından ruhsatlı, onaylı ve mühürlüdür. Üzerinde on iki tarikatı simgeleyen sarık şekilleri bulunmaktadır.On dört tane olmasının sebebi ise iki tanesi kol olmakla beraber devrin uleması tarafından uygun bulunmakla bu tacı şerif içerisine girmişlerdir.