PÎRİ SÂNİ ÇERKEŞLİ HACI MUSTAFA EFENDİ

Babası, Hacı Ali, dedesi Vehbi Sultandır. Dedesi Horasan evliyasından olup hicretle Çerkeş’e gelip yerleşmişlerdir. Mustafa Efendi 1743 (h.1156) yılında Çerkeş’te doğdu.
1814 (h..1229) yılında 73 yaşında Çerkeş’te vefat etti. Mübarek türbeleri Çerkeş Kadınşah Camii’nde ziyarete açıktır.Hacı Mustafa Efendi başlangıçta dedesi ve babasından manevi ilimler tahsil etmiş sonra Altun Silsilenin 46. sırasında bulunan Hacı Mehmet Zaravî Hz’den feyz almış ve kemâle ermiştir. Kerametleri pek çoktur. Şabaniyye koluna yenilikler ve kolaylıklar getirdiği için Pîri Sanî diye meşhurdur. Allah O'ndan razı olsun.

Pîri Sanî Hz'i 18 halife yetiştirmiştir. Bunlardan biri de Ankara’lı Tiridzade Hacı Hüseyin Efendi'dir. Silsilede 47. sıradadır. Türbesi Ankara Saman Pazarı'ndadır.