ŞEYH AZİZ HÜSEYİN GÖKÇE HZ.

1840 (1256) yılında Giresun ili, Keşap ilçesi, Cingiren köyünde doğdu. İstanbul Beykoz’da medfun Efendisi Şeyh Ahmet Hakkı ks. Hazretlerinin dergahında on yıl süreyle İslami ilimler ve Tasavvuf ilimleri tahsil etti ve Halveti Tarikatında yüksek makamlara ulaştı.
 
Efendisini ziyarete gittiğinde maddi imkanı dar olduğu için bir miktar toprak parçası satarak yol harçlığı yaptığı bilinmektedir.
 


Hocasının icazeti ve emri ile Karadeniz’de irşada vazifelendirildi. Keşap Cingören Köyüne dönerek medfun bulunduğu türbenin altındaki tekkede dergahını kurmuştur. Bu yapı günümüzde mevcuttur.
 
Burada yıllarca irşad vazifesinde bulundu, dervişleri ile birlikte Hakkı zikre devam etti. İnsanların nefislerini terbiye etmeye, insanlara saadet ve kurtuluş yolunu göstermeye çalıştı.
 
Aziz Hüseyin Gökçe ks. Hz’leri, Halveti Tarikatı silsilesinde Sevgili Peygamberimiz s.a.v.’den itibaren devam edegelen manevi halkalardan ellinci sırayı teşkil etmektedir.
 
Zamanın kutuplarından olduğu bilinmektedir. Gerek sağlığı ve gerekse vefatından sonra birçok kerametleri görülmüştür. 1920 (1338) yılında irtihali darul beka eylemiş ve bulunduğu yere defnedilmiştir.
 
Bu büyük velinin mübarek kabri vefatından bir süre sonra türbe olarak yapılmış, 1993-2000 yılları arasında yakınları ve sevenleri  tarafından imar edilmiş, mescid, şadırvan ve çevre tanzimi yapılmıştır.
 
Allah cc. hepimize Peygamber s.a.v. Efendimiz’in şefaatlerini ve efendilerin himmetlerini nasip etsin… amin.
 
(Torunları tarafından türbesine asılan kitabeden hazırlanmıştır.)
 
Aziz Hüseyin Efendi; Gökçezade Şeyh Aziz Hüseyin el Keşabi Hz'leri, Keşab Cingiren Köyünde medfundur.