ZİYARETLER VE ÖNEMİ

ZİYARETLER

KASTAMONU, BURSA, ŞEBİNKARAHİSAR, İSTANBUL

Yıllardır süren Kastamonu, Bursa, Şebinkarahisar ziyaretleri, bu yolun âdeti haline gelmiştir.

“Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar Rableri katında rızıklandırılırlar.”196 ayeti onların ölmediğine dair delillerdendir. Açılan bazı kabirlerde onların kefenlerinin çürümediği vucutlarının bozulmadığı görenlerce âşikardır.


“Peygamberlerin vücudunu toprak çürütmez.”197 hadisi de buna işaret eder.

Efendi Hazretleri, “Oğlum kılıç burada kınındadır, öldükten sonra ise kılıç kınından çıkar.”buyururdu. Peygamber Efendimiz “Beni vefatımdan sonra ziyaret eden kimse, sağlığımda ziyaret etmiş gibidir.”198 mükâfaat olarak da
“Şefâatim ona vacip olur.”199 buyurmaktadır.

Ayrıca Süleyman Nazif’in Hazreti Pîr’de bulunan;
“Âşıkanın kâbesidir bu makam,
Kim ki nâkıs gelse burada olur tamam.”
Sözü de bunu teyit etmektedir.

Hazreti Pîr Şeyh Şâban’ı Veli Kastamonu ziyareti; dervişler için yıllık bir berat durumundadır. Efendi Hazretleri’nin sünnetidir. Efendi Hazretleri, Kastamonu, Hazreti Pîr ziyareti için; “Ecir ve sevabını Allah’tan bekleyerek, Allah rızası için memleketinden kalkarak Büyük Pîr’imizi ziyaret eden her kardeş hac sevabını alır.” Buyurmuştur.

Şebinkarahisar ziyareti; Mehmed Emin efendi hazretlerinin aziz hatırasını ve makamını ziyarettir.O’nun evi, mescidi, bahçesi, hatırası ziyarete lâyıktır. Manevi ikliminden feyiz alınır. O’nun muazzez ruhu ve âli himmetleri, feyiz ve bereketleri ziyaret eden kardeşlerle beraberdir.

Bursa ziyareti; Bursa, Osmanlı’nın ilk başkenti olduğundan, tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi ibret için ziyaret ediyoruz. Emir Sultan Hazretleri başta olmak üzere erenleri, evliyaları ziyaret ediyoruz. Osman Gazi başta olmak üzere ilk Osmanlı Sultanlarını ziyaret ediyoruz. Efendi Hazretleri’nin hatıralarını yaşatıyoruz. Ecdat hatırası şifalı suları olan kaplıcalara gidiyoruz. kaplıcalarda olsun, Uludağ’da olsun Efendi Hazretleri’nin hatıraları ile birlikte yeniden yaşıyoruz. Muhabbet, sohbet edip ve kardeşlerle kaynaşma oluyor. Bu seyahatlerde Efendi vekilini yetiştirir. “Seyahat edin sıhhat bulun.” Hadisi Şerifinin sırrına mahzar olunur.

Efendi Hazretleri’nin İstanbul’daki Türbesi ve Camisi; zaten ziyaret mahallidir. Ayrıca evindeki özel eşyaları ve hatıraları ziyarete müstehaktır.

Ziyaret Âdabı: Güzelce temizlenmeli ve giyinmeli, ziyarete gidilecek olan zât niyet edilmelidir. Türbe, kubbe görüldüğü zaman vatan, millet, mukaddesat gibi umumun menfaatini gözeten duâlar edilmelidir. Türbede ya da mezarlıkta Mushaf açılıp Kuran okunmaz, ezberden okunur.

Duâ ederken on bir İhlâs ile bir Fatiha yada kısaca üç İhlâs bir Fatiha okuyup, derste bağışladığımız gibi, Peygamberimizden başlayarak, yukardan aşağıya bağışlanır. Sırası gelince medfun bulunan zata ve etrafındaki kabirlere de bağışlama yapılır. Namaz kılınan müsait kısma geçerek iki rekât ziyaret (Tahıyyetül Mescid) namazı kılmak müstehaptır.

Türbenin avlusunda bulunduğumuz sürece, saygılı ve edepli olmalıyız. Yüksek sesle konuşmayıp münasip olmayan mevzûları açmamalıyız.

Efendi Hazretleri, Türbelerin içine girilmesinden çok dışarıdan ziyaret edilmesini tavsiye etmiştir. Eğer türbede resim çekeceksek, tabut yada sanduka ölüleri temsil ettiğinden, kubbe ve dış mahallin resimlerini çekmemiz uygun görülmüştür.

Efendi Hazretleri’nin ziyaret ettiği yerler:

İstanbul’da Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri, Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim Han, Turgut Özal, Adnan Menderes, Ramazan Efendi, Sümbül Efendi, Davut Paşa, Aziz Ahmet Hakkı Efendi, Seyyit Nizamoğlu, Merkez Efendi, Ebul Vefa, Yahya Efendi, Aziz Mahmut Hüdayi, Mehmet Nasuhi Hazretleri gibi bir çok zatı muhteremi ziyaret ederdi. İznik’te Eşrefoğlu Rumi, Abdulvahab Gazi Hazretleri, Bursa’da Emir Sultan, Osman Gazi, Orhan Gazi, Muradiye, Üftade Hazretleri ve Hüdavendigar Murat han bazılarıdır. Ankara’da Hacı Bayram Veli, Saman Pazarında Tiridzade Hüseyin Efendi, Bağlum’da Abdulhakim Arvasi Hazretleri bazılarıdır. Bolu’da Hayreddin Tokadi Hazretleri, Çerkeş’te Hacı Mustafa Efendi, Konya’da Mevlana Hazretleri, Keşab’ta Aziz Hüseyin Efendi ve Haydar Baba Hazretleri ziyaret ettiği yerlerin başında gelmekteydi.

Allah c.c cümlesinin şefaatlerine Ümmeti Muhammedi nail eylesin. Hak Teâlâ Hazretleri Efendi Hz'nin tavsiye ve düsturlarına uymayı ve yaşamayı cümlemize nasip ve kolay eylesin… Amin.

196 Âli İmran, 169. ayet.
197 Ebu Dâvud,İbni Mâce.
198 İbni Mâce.
199 İbni Mâce.